Diederik Stevens

Articles


Raakt de Nederlandse taal te Engels angehaucht?

kop

Zorgelijk: de overname van het mooie, pure Nederlands door de Engelse taal vindt plaats waar wij bij staan. Het Engels is bezig aan een rücksichtsloze opmars en lijkt daarmee te verworden tot onze nieuwe nationale angstgegner. Onder de taalpuristen woekert zelfs al een nare weltschmerz.

De universiteiten met hun umfeld belijden hun vrees voor een voortschrijdende verdunning van  het Nederlands, maar dat is voor de bühne. Want ondertussen worden juist in die wereld talloze Angelsaksische termen innig, of beter, begeistert omarmd. Enige terughoudendheid hieromtrent komt niet meer im frage. Hoe dan überhaupt nog te ontkomen aan het predicaat einzelgänger als je je daartegen verzet? Het is het lot van de Nederlandsliefhebber: was sich liebt das neckt sich.

Toch zegt het universitaire fingerspitzengefühl tegelijkertijd: stoppen met dat wijd openzetten van de taalpoort. Straks ben je als strikt ABN-sprekende professor een fremdkörper in eigen land, met mogelijk verlies van je salonfähigkeit. Een nare aha-erlebnis, want meedogenloos weggezet worden als een principienreiter wil niemand. Om vast te houden aan het authentieke Nederlands moet je dus wel over über veel ausdauer beschikken.

De superieure taalwetenschapper, im grossen ganzen dan, weet dat. Maar de in deze discipline beperkt getalenteerden zien dat niet. Zij bedienen zich in verontrustende, ja zelfs sturm und drangachtige mate van Engelse kretologie. Zo moet er bijvoorbeeld in een spreekbeurt schwung aangebracht worden, vinden zij,  door interessant klinkende Engelse terminologie als leitmotiv te hanteren. Doet deze sneue soort spreker dit niet, dan vreest hij dat het publiek – dat tot voor kort nog met een puur Nederlands epistel zum haben was – zal oordelen dat de redenaar halsstarrig ins blaue hinein zit te zwammen. Nu valt daar an sich wel mee te leven, maar vervelender is dat hij naar de mening van zijn gniffelende gehoor dan opeens doorgaat voor een geborneerd gutmensch. En wie wil dat?

Neen, in 2018 moeten we constateren: de zuivere Nederlandse taal, das war einmal.

Diederik Stevens